Tầm nhìn / Sứ mệnh

Tầm Nhìn: Vươn mình trở thành tập đoàn nhập khẩu và phân phối máy, công cụ dụng cụ hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh:

  • Đối với thị trường: BAOTIN cung cấp cho người thợ những công cụ dụng cụ hữu ích nhất, nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành.
  • Đối với cổ đông và đối tác:Tinh thần hợp tác cùng phát triển và thịnh vượng.
  • Đối với xã hội: Doanh nghiệp giàu cùng nhà nước mạnh; có trách nhiệm với ngành, lĩnh vực của doanh nghiệp, tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng.