• Máy hàn que Inverter

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy hàn que inverter ARC-315

   BATICO
   Máy hàn que inverter ARC-315

   Mã sản phẩm ARC-315

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-315 (A)
   Que hàn 4.0-5.0 mm
   Điện áp ra: DC 45 (V)
   Trọng lượng: 15.5 (kg)

   Giá bán 5416200 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn que inverter ARC-250

   BATICO
   Máy hàn que inverter ARC-250

   Mã sản phẩm ARC-250

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-250 (A)
   Que hàn 4.0-5.0 mm
   Điện áp ra: DC 45 (V)
   Trọng lượng: 13.5 (kg)

   Giá bán 3740850 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn que inverter ARC-200B

   BATICO
   Máy hàn que inverter ARC-200B

   Mã sản phẩm ARC-200B

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Que hàn 3.2 - 4.0 mm
   Điện áp ra: DC 60 (V)
   Trọng lượng: 11.5 (kg)

   Giá bán 2874700 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn que inverter ARC-200A

   BATICO
   Máy hàn que inverter ARC-200A

   Mã sản phẩm ARC-200A

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Que hàn 2.5 - 3.2 mm
   Điện áp ra: DC 60 (V)
   Trọng lượng: 8.5 (kg)

   Giá bán 2601450 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy hàn Tig Inverter

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy hàn TIG-ARC-200

   BATICO
   Máy hàn TIG-ARC-200

   Mã sản phẩm TIG/ARC-200

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Que hàn 3.2-4.0 mm
   Điện áp ra: DC 65 (V)
   Trọng lượng: 13.5 (kg)

   Giá bán 4831650 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn TIG-200

   BATICO
   Máy hàn TIG-200

   Mã sản phẩm TIG-200

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Điện áp ra: DC 65 (V)
   Trọng lượng: 13.5 (kg)

   Giá bán 4253850 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy nén khí

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy nén khí 24L ZC-5524 (giảm âm)

   BATICO
   Máy nén khí 24L ZC-5524 (giảm âm)

   Mã sản phẩm ZC-5524

   Thông số kỹ thuật:  
   Áp suất khí nén: 8 (bar)
   Công suất: 550 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Bình khí: 24 (L)
   Lưu lượng khí nén: 102 (Lít/phút)
   Xilanh: 63.7x2 (mm)
   Trọng lượng: 26 (kg)

   Giá bán 2443500 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy nén khí 09L ZC-0309

   BATICO
   Máy nén khí 09L ZC-0309

   Mã sản phẩm ZC-0309

   Thông số kỹ thuật:  
   Áp suất khí nén: 8 (bar)
   Công suất: 1HP - 750 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Bình khí: 09 (L)
   Lưu lượng khí nén: 124 (Lít/phút)
   Xilanh: 42x1 (mm)
   Trọng lượng: 15 (kg)

   Giá bán 2068200 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy nén khí 24L ZC-2524

   BATICO
   Máy nén khí 24L ZC-2524

   Mã sản phẩm ZC-2524

   Thông số kỹ thuật:  
   Áp suất khí nén: 8 (bar)
   Công suất: 2.5HP - 1875 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Bình khí: 24 (L)
   Lưu lượng khí nén: 185 (Lít/phút)
   Xilanh: 47x1 (mm)
   Trọng lượng: 26 (kg)

   Giá bán 2076300 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy xịt rửa, máy rửa xe

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy rửa xe CLA-1200

   BATICO
   Máy rửa xe CLA-1200

   Mã sản phẩm CLA-1200

   Thông số kỹ thuật:  
   Áp lực nước tối đa: 90 (bar)
   Công suất: 1200 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Lưu lượng nước: 5.5 (Lít/phút)
   Vòi xịt rửa: 10 (m)
   Trọng lượng: 3.9 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy cắt sắt

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy cắt sắt 355mm CLA-355M

   BATICO
   Máy cắt sắt 355mm CLA-355M

   Mã sản phẩm CLA-355M

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đĩa cắt: 355 (mm)
   Công suất: 2,000 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 3,750 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 13.5 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy đục phá

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy đục 17mm CLA-0810

   BATICO
   Máy đục 17mm CLA-0810

   Mã sản phẩm CLA-0810

   Thông số kỹ thuật:  
   Kích thước mũi: 17 (mm)
   Công suất: 900 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 800 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 3.5 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy hàn QUE

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy hàn que MMA-250M

   BATICO
   Máy hàn que MMA-250M

   Mã sản phẩm MMA-250M

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-250 (A)
   Que hàn 4.0 - 5.0 mm
   Điện áp ra: DC 45 (V)
   Trọng lượng: 15.5 (kg)

   Giá bán 4614300 đ

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn que MMA-220M

   BATICO
   Máy hàn que MMA-220M

   Mã sản phẩm MMA-220M

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-220 (A)
   Que hàn 3.2-4.0 mm
   Điện áp ra: DC 60 (V)
   Trọng lượng: 14.5 (kg)

   Giá bán 3605850 đ

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn que MMA-200C

   BATICO
   Máy hàn que MMA-200C

   Mã sản phẩm MMA-200C

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Que hàn 2.5 mm
   Điện áp ra: DC 65 (V)
   Trọng lượng: 9.5 (kg)

   Giá bán 2686500 đ

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn que MMA-200I

   BATICO
   Máy hàn que MMA-200I

   Mã sản phẩm MMA-200I

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Que hàn 2.5-3.2 mm
   Điện áp ra: DC 65 (V)
   Trọng lượng: 10.5 (kg)

   Giá bán 2729700 đ

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn que MMA-200

   BATICO
   Máy hàn que MMA-200

   Mã sản phẩm MMA-200

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Que hàn 3.2 - 4.0 mm
   Điện áp ra: DC 65 (V)
   Trọng lượng: 11.5 (kg)

   Giá bán 2860650 đ

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy hàn MIG - TIG

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy hàn MIG.MMA-250

   BATICO
   Máy hàn MIG.MMA-250

   Mã sản phẩm TIG/MMA-250

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 40-250 (A)
   Dây hàn: 0.8 -1.6 (mm)
   Que hàn 3.2 -4.0 mm
   Điện áp ra: DC 45 (V)
   Trọng lượng: 20.5 (kg)

   Giá bán 12487500 đ

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn TIG.MMA-200

   BATICO
   Máy hàn TIG.MMA-200

   Mã sản phẩm TIG/MMA-200

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Điện áp ra: DC 56 (V)
   Trọng lượng: 15 (kg)

   Giá bán 4499550 đ

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy nén khí trực tiếp

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy nén khí 24L ZB-5524 (giảm âm)

   BATICO
   Máy nén khí 24L ZB-5524 (giảm âm)

   Mã sản phẩm ZB-5524

   Thông số kỹ thuật:  
   Áp suất khí nén: 8 (bar)
   Công suất:  550 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Bình khí: 24 (L)
   Lưu lượng khí nén: 102 (Lít/phút)
   Xilanh: 63.7x2 (mm)
   Trọng lượng: 18.1 (kg)

   Giá bán 2443500 đ

   ...xem chi tiết

  • Máy nén khí 25L ZB-2525

   BATICO
   Máy nén khí 25L ZB-2525

   Mã sản phẩm ZB-2525

   Thông số kỹ thuật:  
   Áp suất khí nén: 8 (bar)
   Công suất: 2.5HP - 1875 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Bình khí: 25 (L)
   Lưu lượng khí nén: 185 (Lít/phút)
   Xilanh: 47x1 (mm)
   Trọng lượng: 26 (kg)

   Giá bán 2320650 đ

   ...xem chi tiết

  • Máy nén khí 24L ZB-2024

   BATICO
   Máy nén khí 24L ZB-2024

   Mã sản phẩm ZB-2024

   Thông số kỹ thuật:  
   Áp suất khí nén: 8 (bar)
   Công suất: 2HP - 1500 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Bình khí:  24 (L)
   Lưu lượng khí nén: 147 (Lít/phút)
   Xilanh: 42x1 (mm)
   Trọng lượng: 24 (kg)

   Giá bán 2076300 đ

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy xịt rửa áp lực cao

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy xịt rửa áp lực cao BT528

   BATICO
   Máy xịt rửa áp lực cao BT528

   Mã sản phẩm BT528

   Thông số kỹ thuật: Mô tơ từ
   Áp lực nước tối đa: 130 (bar)
   Công suất: 1600 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Lưu lượng nước: 6.0(Lít/phút)
   Vòi xịt rửa: 10 (m)
   Trọng lượng: 5.5 (kg)

   Giá bán 2822850 đ

   ...xem chi tiết

  • Máy xịt rửa áp lực cao BT527

   BATICO
   Máy xịt rửa áp lực cao BT527

   Mã sản phẩm BT527

   Thông số kỹ thuật:  
   Áp lực nước tối đa: 100 (bar)
   Công suất: 1400 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Lưu lượng nước: 5.5 (Lít/phút)
   Vòi xịt rửa: 10 (m)
   Trọng lượng: 2.8 (kg)

   Giá bán 1544400 đ

   ...xem chi tiết

  • Máy xịt rửa áp lực cao BT526

   BATICO
   Máy xịt rửa áp lực cao BT526

   Mã sản phẩm BT526

   Thông số kỹ thuật:  
   Áp lực nước tối đa: 90 (bar)
   Công suất: 1200 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Lưu lượng nước: 5.5 (Lít/phút)
   Vòi xịt rửa: 5 (m)
   Trọng lượng: 2.5 (kg)

   Giá bán 1347300 đ

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy mài

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy mài 100mm

   BATICO
   Máy mài 100mm

   Mã sản phẩm 1028

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 100 (mm)
   Công suất: 850 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 11,000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 2.2 (kg)

   Giá bán 702000 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy mài 125mm

   BATICO
   Máy mài 125mm

   Mã sản phẩm 1252

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 125 (mm)
   Công suất: 1150 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 7,500 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 3.5 (kg)

   Giá bán 1000350 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy mài 150mm

   BATICO
   Máy mài 150mm

   Mã sản phẩm 1502

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 150 (mm)
   Công suất: 1150 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 7,500 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 3.5 (kg)

   Giá bán 1109700 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy mài 100mm

   BATICO
   Máy mài 100mm

   Mã sản phẩm 1002

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 100 (mm)
   Công suất: 780 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 11,000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 2.2 (kg)

   Giá bán 633150 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy mài 100mm

   BATICO
   Máy mài 100mm

   Mã sản phẩm 1009

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 100 (mm)
   Công suất: 650 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 11,000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 2.1 (kg)

   Giá bán 575100 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy khoan

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy khoan bê tông 26mm

   BATICO
   Máy khoan bê tông 26mm

   Mã sản phẩm 8268

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính mũi: 26 (mm)
   Công suất: 1010 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 880 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 3.1 (kg)

   Giá bán 1408050 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy khoan 13mm

   BATICO
   Máy khoan 13mm

   Mã sản phẩm 6019

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính mũi: 13 (mm)
   Công suất: 710 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 0-3,000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 1.6 (kg)

   Giá bán 657450 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy khoan 13mm

   BATICO
   Máy khoan 13mm

   Mã sản phẩm 6018

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính mũi: 13 (mm)
   Công suất: 800 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 0-2,800 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 1.8 (kg)

   Giá bán 673650 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy khoan 13mm

   BATICO
   Máy khoan 13mm

   Mã sản phẩm 6017

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính mũi: 13 (mm)
   Công suất: 550 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 0-3,000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 1.5 (kg)

   Giá bán 575100 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy khoan 10mm

   BATICO
   Máy khoan 10mm

   Mã sản phẩm 2012

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính mũi: 10 (mm)
   Công suất: 450 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 0-2,800 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 1.2 (kg)

   Giá bán 531900 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy cắt

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy cắt gạch 110mm

   BATICO
   Máy cắt gạch 110mm

   Mã sản phẩm 4003

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đĩa cắt: 110 (mm)
   Công suất: 1230 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 13,000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 2.1 (kg)

   Giá bán 888300 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy cắt nhôm 255mm

   BATICO
   Máy cắt nhôm 255mm

   Mã sản phẩm 31255

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đĩa cắt: 255 (mm)
   Công suất: 1,800 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 5,000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 12.5 (kg)

   Giá bán 2508300 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy cắt nhôm 255mm

   BATICO
   Máy cắt nhôm 255mm

   Mã sản phẩm 30255

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đĩa cắt: 255 (mm)
   Công suất: 2,000 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 4,500 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 13.5 (kg)

   Giá bán 3294000 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy cắt sắt 355mm

   BATICO
   Máy cắt sắt 355mm

   Mã sản phẩm 30355

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đĩa cắt: 355 (mm)
   Công suất: 2,450 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 3,750 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 18.5 (kg)

   Giá bán 2311200 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy cưa

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy đục

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy bào

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy chà

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy xoi mộng

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy cưa lộng

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy mài cầm tay

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy mài 180mm AT8317

   BATICO
   Máy mài 180mm AT8317

   Mã sản phẩm AT8317

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 180 (mm)
   Công suất: 1350 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 8500 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 3.5 (kg)

   Giá bán 1067850 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy mài 150mm AT8150

   BATICO
   Máy mài 150mm AT8150

   Mã sản phẩm AT8150

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 150 (mm)
   Công suất: 1300 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 8,500 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 3.2 (kg)

   Giá bán 1042200 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy mài 125mm AT8524

   BATICO
   Máy mài 125mm AT8524

   Mã sản phẩm AT8524

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 125 (mm)
   Công suất: 1010 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 11,000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 2.8 (kg)

   Giá bán 792450 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy mài 100mm AT8527

   BATICO
   Máy mài 100mm AT8527

   Mã sản phẩm AT8527

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 100 (mm)
   Công suất: 860 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 11,000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 1.9 (kg)

   Giá bán 733050 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy mài 100mm A8200

   BATICO
   Máy mài 100mm A8200

   Mã sản phẩm AT8200

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 100 (mm)
   Công suất: 700 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 11,000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 1.8 (kg)

   Giá bán 710100 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy khoan cầm tay

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy khoan bê tông 26mm AT6226

   BATICO
   Máy khoan bê tông 26mm AT6226

   Mã sản phẩm AT6226

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính mũi: 26 (mm)
   Công suất: 800 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 0-1100 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 2.2 (kg)

   Giá bán 931263600 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy khoan 16mm AT7221

   BATICO
   Máy khoan 16mm AT7221

   Mã sản phẩm AT7221

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính mũi: 16 (mm)
   Công suất: 1100 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 0-900 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 2.8 (kg)

   Giá bán 1387800 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy khoan 13mm AT7227

   BATICO
   Máy khoan 13mm AT7227

   Mã sản phẩm AT7227

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính mũi: 13 (mm)
   Công suất: 850 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 0-2,800 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 2.2 (kg)

   Giá bán 1081350 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy khoan 10mm AT7225

   BATICO
   Máy khoan 10mm AT7225

   Mã sản phẩm AT7225

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính mũi: 10 (mm)
   Công suất: 410 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 0-2,700 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 1.2 (kg)

   Giá bán 581900 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy khoan 13mm AT7216

   BATICO
   Máy khoan 13mm AT7216

   Mã sản phẩm AT7216

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính mũi: 13 (mm)
   Công suất: 600 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 0-2,800 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 1.6 (kg)

   Giá bán 710100 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy cắt gạch, cắt sắt

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy cắt sắt 355mm AT7997

   BATICO
   Máy cắt sắt 355mm AT7997

   Mã sản phẩm AT7997

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 355 (mm)
   Công suất: 2000 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 3750 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 12.5 (kg)

   Giá bán 1405350 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy cắt gạch 110mm AT5115

   BATICO
   Máy cắt gạch 110mm AT5115

   Mã sản phẩm AT5115

   Thông số kỹ thuật:  
   Đường kính đá: 110 (mm)
   Công suất: 1400 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Tốc độ không tải: 12000 (vòng/phút)
   Trọng lượng: 1.8 (kg)

   Giá bán 1132650 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy bào gỗ

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy xoi mộng gỗ

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy cưa gỗ

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy đục phá bê tông

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy cưa lộng gỗ

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy đánh bóng

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy thổi bụi

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy chà nhám tăng

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy đầm dùi

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

  Xem toàn bộ

 • Máy nổ

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy nổ (6.5HP) BM2065

   BATICO
   Máy nổ (6.5HP) BM2065

   Mã sản phẩm BM2065

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 6.5 (KVA)
   Piston: 68x54 (mm)
   Dung tích xilanh: 196 (cc)
   Khởi động: Giật tay
   Trọng lượng: 12 (kg)

   Giá bán 1718550 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy nổ (5.5HP) BM2055

   BATICO
   Máy nổ (5.5HP) BM2055

   Mã sản phẩm BM2055

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 5.5 (KVA)
   Piston: 68x45 (mm)
   Dung tích xilanh: 163 (cc)
   Khởi động: Giật tay
   Trọng lượng: 12 (kg)

   Giá bán 1705050 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy bơm nước (chạy xăng)

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy bơm nước (chạy xăng) BM2030

   BATICO
   Máy bơm nước (chạy xăng) BM2030

   Mã sản phẩm BM2030

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 6.5 (HP)
   Khả năng hút: 4.5 (m)
   Tổng cột áp: 23 (m)
   Đường kính ống xả: 80 (mm) - 3IN
   Trọng lượng: 23 (kg)

   Giá bán 2778300 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy bơm nước (chạy xăng) BM2020

   BATICO
   Máy bơm nước (chạy xăng) BM2020

   Mã sản phẩm BM2020

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 6.5 (HP)
   Khả năng hút: 5.0 (m)
   Tổng cột áp: 32 (m)
   Đường kính ống xả: 50 (mm) - 2IN
   Trọng lượng: 22 (kg)

   Giá bán 2582550 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy cắt cỏ

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy cắt cỏ BGA2634F

   BATICO
   Máy cắt cỏ BGA2634F

   Mã sản phẩm BGA2634F

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng pha nhớt)
   Động cơ: 2thì, 0.75KW, 7500v/p
   Dung tích xilanh: 25.6 (cc)
   Dung tích bình xăng: 0.75 (L)
   Khởi động: Giật tay
   Trọng lượng: 2.2 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy xịt thuốc

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy xịt thuốc BGA2034F

   BATICO
   Máy xịt thuốc BGA2034F

   Mã sản phẩm BGA2034F

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng pha nhớt)
   Động cơ: 2thì, 0.5KW, 7000v/p
   Dung tích bình chưa: 20 (L)
   Tỷ lệ xăng pha nhớt 25:1
   Khởi động: Giật tay
   Trọng lượng: 3.2 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Đầu xịt rửa áp lực cao

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Đầu xịt rửa áp lực cao BM1030

   BATICO
   Đầu xịt rửa áp lực cao BM1030

   Mã sản phẩm BM1030

   Thông số kỹ thuật:  
   Piston: 3x30 (mm)
   Áp dung mô tơ: 1.5-3.0 (HP)
   Lưu lượng nước: 33-40 (L/p)
   Vòng tua: 800 -1000 (v/p)
   Trọng lượng: 3.8 (kg)

   Giá bán 1316250 VND

   ...xem chi tiết

  • Đầu xịt rửa áp lực cao BM1022

   BATICO
   Đầu xịt rửa áp lực cao BM1022

   Mã sản phẩm BM1022

   Thông số kỹ thuật:  
   Piston: 3x22 (mm)
   Áp dung mô tơ: 1.5-2.0 (HP)
   Lưu lượng nước: 14-22 (L/p)
   Vòng tua: 800 -1200 (v/p)
   Trọng lượng: 3.2 (kg)

   Giá bán 974700 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy hàn điện tử

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy hàn điện tử ZX7-200A

   BATICO
   Máy hàn điện tử ZX7-200A

   Mã sản phẩm ZX7-200A

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Que hàn 2.5-3.2 mm
   Điện áp ra: DC 65 (V)
   Trọng lượng: 6.5 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn điện tử BGA-250

   BATICO
   Máy hàn điện tử BGA-250

   Mã sản phẩm BGA-250

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-250 (A)
   Que hàn 3.2 - 4.0 mm
   Điện áp ra: DC 65 (V)
   Trọng lượng: 11.5 (kg)

   Giá bán 3368250 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn điện tử BGA-200B

   BATICO
   Máy hàn điện tử BGA-200B

   Mã sản phẩm BGA-200B

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Que hàn 3.2 - 4.0 mm
   Điện áp ra: DC 65 (V)
   Trọng lượng: 9.5 (kg)

   Giá bán 2674350 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy hàn điện tử BGA-200C

   BATICO
   Máy hàn điện tử BGA-200C

   Mã sản phẩm BGA-200C

   Thông số kỹ thuật:  
   Điện áp vào: AC 220 (V)
   Dòng điện ra: 20-200 (A)
   Que hàn 2.5-3.2 mm
   Điện áp ra: DC 65 (V)
   Trọng lượng: 7.5 (kg)

   Giá bán 2010150 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy cưa xích (chạy xăng)

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy cưa xích (xăng) BGA5200CS

   BATICO
   Máy cưa xích (xăng) BGA5200CS

   Mã sản phẩm BGA5200CS

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng pha nhớt)
   Động cơ: 2thì, 2KW, 7000v/p
   Dung tích xilanh: 52 (cc)
   Tỷ lệ xăng pha nhớt 25:1
   Khởi động: Giật tay
   Trọng lượng: 4.2 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy phát điện

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy phát điện (diesel) FG7200S (Giảm âm)

   BATICO
   Máy phát điện (diesel) FG7200S (Giảm âm)

   Mã sản phẩm FD7200S

   Thông số kỹ thuật:  (chạy dầu)
   Công suất tối đa: 6.1 (KVA)
   Công suất: 5.5 (KVA)
   Điện thế ra: 220 (V)/ 1 pha
   Khởi động: Điện
   Trọng lượng: 65 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy phát điện (diesel) FG7200E

   BATICO
   Máy phát điện (diesel) FG7200E

   Mã sản phẩm FD7200E

   Thông số kỹ thuật:  (chạy dầu)
   Công suất tối đa: 6.1 (KVA)
   Công suất: 5.5 (KVA)
   Điện thế ra: 220 (V)/ 1 pha
   Khởi động: Điện
   Trọng lượng: 65 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy phát điện (xăng) FG2500IS

   BATICO
   Máy phát điện (xăng) FG2500IS

   Mã sản phẩm FG2500IS

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 2.2 (KVA)
   Công suất: 2.0 (KVA)
   Điện thế ra: 220 (V)/ 1 pha
   Khởi động: Giật tay
   Trọng lượng: 15 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy phát điện (xăng) FG11050PE

   BATICO
   Máy phát điện (xăng) FG11050PE

   Mã sản phẩm FG11050PE

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 9.3 (KVA)
   Công suất: 7.5 (KVA)
   Điện thế ra: 220 (V)/ 1 pha
   Khởi động: Điện
   Trọng lượng: 85 (kg)

   Giá bán 0 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy phát điện (xăng) FG7750PE

   BATICO
   Máy phát điện (xăng) FG7750PE

   Mã sản phẩm FG7750PE

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 6.5 (KVA)
   Công suất: 5.0 (KVA)
   Điện thế ra: 220 (V)/ 1 pha
   Khởi động: Điện
   Trọng lượng: 43 (kg)

   Giá bán 23753250 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy phát điện (xăng) FG4050P

   BATICO
   Máy phát điện (xăng) FG4050P

   Mã sản phẩm FG4050P

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 3.5 (KVA)
   Công suất: 2.5 (KVA)
   Điện thế ra: 220 (V)/ 1 pha
   Khởi động: Giật tay
   Trọng lượng: 32 (kg)

   Giá bán 10449000 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy phát điện (xăng) FG3050P

   BATICO
   Máy phát điện (xăng) FG3050P

   Mã sản phẩm FG3050P

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 2.5 (KVA)
   Công suất: 2.0 (KVA)
   Điện thế ra: 220 (V)/ 1 pha
   Khởi động: Giật tay
   Trọng lượng: 28 (kg)

   Giá bán 9715950 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy bơm nước

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy bơm nước (chạy xăng) FPX30E

   BATICO
   Máy bơm nước (chạy xăng) FPX30E

   Mã sản phẩm FPX30E

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 7.0 (HP)
   Khả năng hút: 5.5 (m)
   Tổng cột áp: 30 (m)
   Đường kính ống xả: 80 (mm) - 3IN
   Trọng lượng: 28 (kg)

   Giá bán 6062850 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy bơm nước (chạy xăng) FPX20E

   BATICO
   Máy bơm nước (chạy xăng) FPX20E

   Mã sản phẩm FPX20E

   Thông số kỹ thuật:  (chạy xăng)
   Công suất tối đa: 7.0 (HP)
   Khả năng hút: 7 (m)
   Tổng cột áp: 35 (m)
   Đường kính ống xả: 50 (mm) - 2IN
   Trọng lượng: 25 (kg)

   Giá bán 5589000 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ

 • Máy xịt rửa cao áp

  trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Máy xịt rửa cao áp FPWE F2.1 (Mô tơ)

   BATICO
   Máy xịt rửa cao áp FPWE F2.1 (Mô tơ)

   Mã sản phẩm FPWE F2.1 Low noise

   Thông số kỹ thuật: (Mô tơ)
   Áp lực nước tối đa: 150 (bar)
   Công suất: 1900 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Lưu lượng nước: 7.5 (Lít/phút)
   Vòi xịt rửa: 6 (m)
   Trọng lượng: 6.5 (kg)

   Giá bán 5362200 VND

   ...xem chi tiết

  • Máy xịt rửa cao áp FPWE F1.1

   BATICO
   Máy xịt rửa cao áp FPWE F1.1

   Mã sản phẩm FPWE F1.1

   Thông số kỹ thuật:  
   Áp lực nước tối đa: 110 (bar)
   Công suất: 1500 (W)
   Điện thế: 220 (V)
   Tần số: 50 (Hz)
   Lưu lượng nước: 7.0 (Lít/phút)
   Vòi xịt rửa: 6 (m)
   Trọng lượng: 3.5 (kg)

   Giá bán 2990250 VND

   ...xem chi tiết

  Xem toàn bộ